Vlastná izba

  • Obdobie realizácie: 1. 10. 2014 – 31. 12. 2015
  • Príjemca: EsFem
  • Poskytnuté prostriedky: 45 039,40 €
  • Poskytovateľ: Nadácia otvorenej spoločnosti
1 2 >