Girls can do it

  • Obdobie realizácie: 01/07/2016 – 30/06/2017
  • Príjemca: EsFem – Slovakia, Gender Studies – Czech Republic, KARAT Coalition – Poland, Budapest Institut – Hungary
  • Poskytnuté prostriedky: 2 685 € (EsFem)
  • Poskytovateľ: Visegrad Fund
1 2 >