CREdu: Rodová rovnosť v prostredí stredných odborných škôl

  • Obdobie realizácie: 1. 9. 2008 – 31. 12. 2010
  • Príjemca: EsFem
  • Poskytovateľ: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  • Číslo projektu: APVV-0726-07
1 2 >