Únik zo (spolu)závislosti

  • Obdobie realizácie: 5/2021 – 4/2024
  • Príjemca: EsFem, v spolupráci s organizáciami Trojlístok, n.o. a MyMamy
  • Poskytnuté prostriedky: 179 330 €
  • Poskytovateľ: Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet SR
Projekt je zameraný na zvýšenie povedomia o rodovej rovnosti a posilnenie žien v kontexte závislosti a spoluzávislosti. Realizuje vzdelávacie aktivity (workshopy na školách a pre školy, čítanka kazuistík pe študentov a odborníkov), kampane - diseminačné aktivity (besedy s verejnosťou, odborné semináre, propagačné materiály) a posilňujúce aktivity na podporu žien čeliacich závislosti - vlastnej, alebo vo vzťahu (workshopy pre verejnosť). Aktivity vychádzajú z dlhodobej spolupráce žiadateľa a partnerských organizácii v predmetnej oblasti. Projekt sa zameriava na zvlášť ohrozenú skupinu žien čeliacich závislosti (svojej, alebo blízkeho) a/alebo živou v násilnom vzťahu. Projekt je zameraný na reflexiu a elimináciu rodových stereotypov ako primárnej príčiny vzniku asymetrických párových vzťahov a sociálnym a kultúrnym (rodovým) špecifikám života žien so závislosťou, alebo v závislých vzťahoch.
Pre aktuálne informácie o aktivitách navštívte náš projektový profil na facebooku : Únik zo (spolu)závislosti

DGV01006 Únik zo (spolu)závislosti. Realizátorom projektu je EsFem, partnermi projektú sú Trojlístok, n.o. a MyMamy o.z. Únik zo (spolu)závislosti získal grant z Nórska v sume 179 330 EUR. Projekt bol spolufinancovaný v sume 26 900 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšenie povedomia o rodovej rovnosti posilnenie žien v kontexte závislosti a spoluzávislosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk
Spoločným úsilím k inkluzívnej Európe.
Projekty / Únik zo (spolu)závislosti - foto
1 2 >