Aktívne Rómky – hľadanie koreňov

  • Obdobie realizácie: 01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
  • Príjemca: EsFem
  • Poskytnuté prostriedky: 45 039,40 €
  • Poskytovateľ: Nadácia otvorenej spoločnosti
1 2 >