Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti

  • Obdobie realizácie: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019
  • Projekt realizovali: EsFem
  • Poskytnuté prostriedky: 236 365 €
  • Poskytovateľ: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  • Číslo projektu: APVV-15-0234
1 2 >