Ľudia

doc. Mgr. Monika Bosá, PhD.

prezidentka (štatutárka)
monika@esfem.sk