Kto sme

EsFem

Sme nezávislá feministická mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 1999. Venujeme sa primárne problematike ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

Naša práca s deťmi a mladými ľuďmi bola v roku 2000 na Informačnom fóre Rady Európy, ktoré sa konalo v Bratislave pod názvom Ľudské práva dievčat a žien, zaradená medzi záverečné odporúčania pre národné vlády ako vhodný spôsob práce zameranej na elimináciu rodových stereotypov.

Keď sme našu organizáciu zakladali, zvolili sme si názov Eset, podľa mena egyptskej bohyne. Symbolizovala pre nás odhodlanie pracovať pre ženy. Neskôr sme názov zmenili na EsFem. Sú v ňom vyjadrené naše feministické východiská (Fem) a zároveň vernosť pôvodnému názvu (Es).

Čo ponúkame:

 • vzdelávacie aktivity v oblasti rodovej rovnosti
 • vzdelávacie aktivity v oblasti rodovo citlivej výchovy
 • rodový monitoring vzdelávacích kurikúl, vzdelávacieho prostredia a procesu
 • metodický list a metodickú príručku rodovo citlivej výchovy
 • rodový výskum a rodové analýzy v oblasti rodovej rovnosti
 • vypracovanie plánov na podporu rodovej rovnosti (gender mainstreaming, gender equality planning)
 • konzultácie
 • prednášky na témy:
  • rodová rovnosť a rovnosť príležitostí žien a mužov
  • rodovo citlivá výchova
  • rodové stereotypy
  • násilie páchané na ženách
  • ľudské práva žien - kniha na stiahnutie TU
  • gender mainstreaming
  • aktívne otcovstvo, materstvo
  • rodová rovnosť na trhu práce

Stanovy