Udalosti, ktoré by Vás mohli zaujímať

Spájať poruchy príjmu potravy so (spolu)závislosťou sa môže javiť ako miešanie "hrušiek s jablkami". Ale je to naozaj tak? Skutočne ide o úplne rozdielne situácie? Pozývame vás diskutovať o špecifikách, ale i prienikoch týchto porúch duševného zdravia na základe prístupov založených na dôkazoch i na pozadí zaužívaných stereotypov a mýtov.

Pozývame Vás na verejnú diskusiu s názvom: Násilie na ženách na pozadí závislosti(í), závislosti(í) na pozadí násilia na ženách. Prepojenie náslia na ženách a závislosti(í) ja často súčasťou obrazu o násilí na ženách, rovnako, ako je násilie spájané so závislosťami. Poďme sa spolu porozprávať o tom, čo je z tejto mozaiky skutočné, a čo skôr zahmlieva celkový jav. Budeme hľadať odpovede na rôzne otázky.

Workshop je orientovaný na fenomén abstraktný a pritom veľmi konkrétny. Naše hranice v medziľudských vzťahoch, ako si vo vzťahoch budovať hranice. Ako si udržať osobné hranice... Tešíme sa na Vás!

Projekty, ktoré vznikli aj vďaka grantovej podpore donorov. Ďakujeme!

zobraziť všetky

Oblasti, ktorým venujeme pozornosť

Rodová senzibilizácia

Rodová senzibilizácia

Rodová rovnosť vo výchove

Rodová rovnosť vo výchove

Rodový výskum a analýzy

Rodový výskum a analýzy

Rovnosť na trhu práce

Rovnosť na trhu práce

Aktívne otcovstvo

Aktívne otcovstvo

Men‘s studies

Men‘s studies

Gender mainstreaming

Gender mainstreaming

Obhajoba práv dievčat a žien

Obhajoba práv dievčat a žien

Knižnica

Knižnica s publikáciami z oblasti feminizmu a rodových štúdií.

Ponúkame:
  • prezenčnú študovňu
  • prístup do časopisovej databázy Gender Watch
  • požičiavanie vybraných titulov na dobu max. 1 mesiac
  • kopírovacie služby (z našich publikácií)
  • odborné poradenstvo

Otváracie hodiny knižnice EsFem:

  • UTOROK 16:30 – 19:00
  • ŠTVRTOK 16:30 – 19:00

Uprednostňujeme však dohodnúť si stretnutie telefonicky alebo e-mailom (kniznica@esfem.sk) Po dohode je možná návšteva aj mimo otváracích hodín.

K dispozícii je vyše 500 knižných jednotiek a možnosť vypožičania na 1 mesiac. Poskytujeme tiež kopírovacie služby.

Pripomíname, že knižnicu nájdete v Prešove, na ul. Požiarnicka č. 17, číslo dverí 24.

Tešíme sa na Vás!

Dokumenty na stiahnutie

V dokumentoch na stiahnutie nájdete odborné texty z oblasti rodovej rovnosti, rodovo citlivej výchovy, a textové výstupy z našich projetov, tiež výročné správy a informácie o verejných obstarávaniach.