Podporte nás

Podporiť nás môžete kedykoľvek aj formou finančného daru na č. ú. 2661250110/1100 (Tatra Banka).

IBAN: SK3811000000002661250110
BIC kód/SWIFT:  TATRSKBX
Názov príjemcu: EsFem
Do správy prosíme uviesť: Dar

Veľmi pekne ďakujeme za akúkoľvek (nielen finančnú) podporu!