Vedecký seminár

Pozývame Vás na vedecký seminár Vzťahy posvätného, intímneho, osobného a občianskeho (nielen) v sexuálnej výchove. Súčasťou seminára bude aj pozvaná vedecká prednáška profesorky psychológie Sharon Lamb z Massachusetts University Boston. Podujatie sa uskutoční 3. 12. 2019 od 9:00 hod. v hoteli Falkensteiner na Pilárikovej ul. 5, v Bratislave. Z kapacitných dôvodov vás prosíme potvrdiť svoju účasť prostredníctvom formulára

Zoznam hostí, prednášajúcich: Sharon Lamb (USA), Ondrej Prostredník, Peter Malík, Lucie Jarkovská (CZ), Adriana Jesenková, Monika Bosá, Varonika Valkovičová, Ľubica Libáková, Katarína Minarovičová

Podujatie organizuje EsFem, o.z. v spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach – Katedrou aplikovanej etiky a realizuje sa vďaka Agentúre na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-15-0234

Prílohy na stiahnutie:

Pozývame vás na zážitkový workshop pre ženy, ktoré chcú vo svojom živote zmenu. Ako nahradiť to, čo nechceme tým, čo chceme? Aké kroky a s kým môžeme na tejto ceste urobiť? Čerpajme z toho, čo vieme, pre to, čo chceme.

Pozývame Vás na otváraciu konferenciu projektov na podporu rodovej rovnosti: Nórske fondy pre ženy (nielen) na východe. Predstaví sa na nej šesť…

Pozývame Vás na vedecký seminár Vzťahy posvätného, intímneho, osobného a občianskeho (nielen) v sexuálnej výchove. Súčasťou seminára bude aj pozvaná…

V rámci podujatia UNESCO Philosophy Day/Night 2019 vystúpia v diskusii Monika Bosá a Adriana Jesenková (UPJŠ KE) z EsFem-u….

9. a 10. novembra 2017 sa v Bratislave uskutoční jubilejný 10. ročník medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Sexuality: SEXUALITY MEDZI MEDICÍNOU,…