Práva žien Tlačiť
16 August 2010 | Počet zobrazení: 5736
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Administrator   
Dokumenty na stiahnutie:
 1. Národný akčný plán pre ženy (pdf, 89 KB)

 2. Aktualizácia východiskovej správy Slovenskej Republiky k dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (pdf, 182 KB)

 3. Deklarácia Spojených národov o odstránení násilia páchaného na ženách (pdf, 76 KB)

 4. Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách (anglicky) (pdf, 80 KB)

 5. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (pdf, 120 KB)

 6. Dohovor o právach dieťaťa (pdf, 150 KB)

 7. Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov (pdf, 181 KB)

 8. Platforma pro akci (pdf, 121 KB)

 9. Politická participácia žien (pdf, 350 KB)
  pracovný materiál

 10. Odporúčanie RE o rodovej rovnosti vo výchove (anglicky) (pdf, 71 KB)

 11. Rozhodnutie Európskeho parlamentu (pdf, 47 KB)
  Rozhodnutie Európskeho parlamentu o záveroch osobitného stretnutia Valného zhromaždenia Spojených národov "Ženy 2000": rovnosť pohlaví, rozvoj a mier pre 21. storočie", ktoré sa uskutočnilo 5.-9. júna 2000

 12. Správa Ad hoc výboru 23. mimoriadneho zasadania Valného zhromaždenia OSN (pdf, 378 KB)

 13. Správa o implementácii Pekinskej akčnej platformy (pdf, 167 KB)

 14. Všeobecná deklarácia ľudských práv (anglicky) (pdf, 78 KB)