Model rodovo citlivej výchovy chlapcov Tlačiť
16 August 2010 | Počet zobrazení: 2831
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Administrator   

1. 9. 2005 -  31. 8. 2006
(projekt podporil Slovensko-český ženský fond)
V rámci twiningového projektu MPSVR SR vydalo v roku 2006 „Príručku dobrých skúseností v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku.“  Autorka, francúzska expertka Rachel Silvera, zaradila projekt Model rodovo citlivej výchovy chlapcov do príručky ako vhodný spôsob eliminácie rodových stereotypov.
Projekt Model rodovo citlivej výchovy chlapcov bol koncipovaný ako pilotný. Bol realizovaný na konkrétnej vybranej strednej škole v spolupráci s učiteľom, s ktorým sme mali v minulosti pozitívne skúsenosti. Na hodinách etiky.


Zameranie projektu

Projekt bol zameraný na elimináciu rodových stereotypov v súvislosti s mužskosťou, ktoré môžu predstavovať bariéru plnohodnotného a všestranného rozvoja osobnosti chlapcov. (Rodové stereotypy vychádzajúce z tradičnej predstavy o mužskosti, predstavujú komplex neformálnych, alebo zamlčaných „zákazov a príkazov“ obmedzujúcich chlapcov a mužov hlavne v oblasti vytvárania priateľských a partnerských vzťahov, sebapoznania a pozitívneho sebavyjadrenia).


Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo vytvorenie takých pedagogických postupov, ktoré podporujú u chlapcov práve tieto oblasti rozvoja osobnosti, eliminujú agresivitu a podporujú prvky starostlivosti.Primárnou témou bola podpora starostlivosti u chlapcov v najširšom zmysle slova. Vzdelávací modul vyústil do tém otcovstva, ako plného rodičovstva a prevencie násilia v párových vzťahoch.