Rozšírenie: dôraz na multiplikátorky a multiplikátorov: Tlačiť
16 August 2010 | Počet zobrazení: 2803
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Administrator   
Napriek tomu, že naša práca s deťmi a mladými ľuďmi bola veľmi úspešná, uvedomovali sme si jednorazový dopad našich aktivít. Bez priameho a dlhodobého kontaktu s deťmi a mladými ľuďmi nie je možné dostatočne reflektovať spätnú väzbu a prispôsobovať ponuku potrebám, ktoré deti a mladý ľudia považujú za aktuálne.

S cieľom prehĺbenia dopadov našej práce sme sa rozhodli sústrediť predovšetkým na prípravu budúcich a súčasných učiteľov a učiteľky.

Z tohto dôvodu sme vypracovali metodické postupy pre učiteľky a učiteľov, ktoré by mohli využívať vo svojej každodennej praxi. Nadviazali sme spoluprácu s Katedrou etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a s Metodicko - pedagogickými centrami.

Spolupracovali sme aj  s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie v Pezinku.

Ako veľmi obohacujúcu a prínosnú si ceníme aj spoluprácu so Základnou školou v Zuberci, kde sme zrealizovali tri cykly metodických dní, ktorých sa zúčastnili nie len učiteľky z okolitých základných škôl, ale aj študentky a študenti sociálnej práce z Dolného Kubína.

V spolupráci s partnerskou organizáciou Občan a demokracia sme pripravili viacero seminárov tak pre Metodicko – pedagogické centrum v Bratislave, ako aj priamo pre učiteľky a učiteľov v rámci ich ďalšieho vzdelávania.

V roku 2006 sme nadviazali spoluprácu aj s Inštitútom edukológie a sociálnej práce Prešovskej univerzity  a v rámci denného a externého štúdia ponúkame voliteľné predmety venované všeobecnému zvyšovaniu rodovej citlivosti a rodovo citlivej výchove priamo.

Uvedené aktivity boli podporené donorskými partnerskými organizáciami:  ETP Slovensko, Ekopolis, NPOA, NOS-OSF, Nadácia pre deti Slovenska, Sovensko-český ženský fond.