Výskum: nevyhnutný predpoklad pre plánovanie zmysluplných aktivít v oblasti výchovy a vzdelávania: Tlačiť
16 August 2010 | Počet zobrazení: 2503
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Administrator   
Súčasťou našej práce boli od začiatku aj výskumné aktivity. Už pri prvom projekte sme naplánovali malý prieskum v škole, do ktorej sme vstupovali.

Priebežne monitorujeme školské osnovy a učebnice. Samozrejmou súčasťou našej práce je dôraz na dodržiavanie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, zvlášť článok 5 a 10, ktoré vyslovene apelujú na potrebu odstránenie stereotypov zo školského prostredia, osnov, metodických postupov a učebníc zvlášť.

Výsledky monitoringu učebníc sexuálnej výchovy sú k dispozícii na našej webovej stránke pod názvom „Ženy a muži podľa učebníc“.

Podieľali sme sa aj na tvorbe tieňovej správy k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, kde sme na naše zistenia upozorňovali.

Snažíme sa motivovať aj študentky a študentov, aby v rámci svojich absolventských prác venovali pozornosť aj rodovej rovnosti vo výchove. Niektoré z diplomových prác sú tiež dostupné na našej web –stránke.

Naše výskumné zámery sa však nesústreďujú len priamo na prostredie inštitucionálnej výchovy, ale aj na dôsledky rodových stereotypov (rodovo podmienené násilie, rodová nerovnosť na trhu práce, ...)