Feministická knižnica Tlačiť
06 Október 2014 | Počet zobrazení: 2938
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Administrator   

 

Feministická knižnica

V Prešove, zabezpečenie prevádzky, správa a obnovovanie knižného a časopisového fondu, prístup k databázam. Knižnica je otvorená pre čitateľky a čitateľov 2x v týždni. Ponúka databázovú a prezenčnú študovňu s možnosťou kopírovania a tlače zdarma, spracovávanie rešerší, odbornú konzultáciu...

Z projektu Vlastná izba sme v roku 2014 pre vás zakúpili viac ako 40 knižničných jednotiek. Ich zoznam pripravujeme. Viac informácií o knižnici a knižnčnýh jednotkách získate v časti Projekty - Knižnica.

„Projekt Vlastná izba bol podporený sumou 45 039,4 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Vlastná izba je Rozvoj advokačných a watchdogových aktivít.“