2% daní Tlačiť
| Počet zobrazení: 3366

25. 2. 2016

 

Vaše príspevky z 2% daní nám pomáhajú pokračovať v našej práci: prevádzkovať knižnicu v Prešove, zviditeľňovať významné ženy, vydávať knihy, zostavovať kvartetá  a pripravovať nové neštandardné pomôcky pre učiteľky a učiteľov.

Ďakujeme! 

 

Údaje o prijímateľovi:


Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 31797326

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): EsFem

Sídlo – Ulica: Budovateľská

Súpisné čislo: 11

PSČ: 080 01

Obec: Prešov


 

Dokumenty na stiahnutie:


Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane FO (predvyplnené)

Potvrdenie o zaplatení dane

 

 

Dôležité termíny:

31.03.2016 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).


Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!


31.03.2016 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2016 môže poukázať iba 1,0% z dane.

 

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!


Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.


30.4.2016 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)