Čo je Es a Fem a kto bola Eset Tlačiť

Keď sme v roku 1999 našu organizáciu zakladali, zvolili sme si názov Eset. Symbolizoval pre nás odhodlanie pracovať pre ženy. Neskôr, keď sme museli názov zmeniť, nechceli sme sa Eset vzdať. Preto sme zvolil slovo, ktoré vyjadruje naše feministické východiská (Fem) a zároveň zostáva verné pôvodnému názvu (Es).
Kto teda bola Eset ?

Bola najznámejšia z egyptských bohýň (Grékmi a Rimanmi nazývaná Isis). Bola aj najdlhšie uctievanou bohyňou, a to nie len v egyptskom, ale celosvetovom meradle. Prvé doklady o nej pochádzajú už zo 4. tisícročia p.n.l. a posledné z polovice 1. tisícročia n.l. Navyše bola bohyňou, ktorá sa v staroveku tešila úcte u najväčšieho počtu národov.

Osobitnej úcte sa tešila najmä ako ochrankyňa žien. "jej slovo nikdy nie je bez účinku", verili o nej ženy aj muži, "niet ničoho na nebi i na zemi, čo by nevedela a nemohla" Bola obdarená čarovnou mocou, ktorú využívala výhradne na konanie dobra a hájenie spravodlivosti.

Používala titul Bohatá čarami a Pani mocných slov. Stala sa Kráľovnou neba a napokon Najväčšou spomedzi všetkých bohýň a bohov.
Pôvod mena Eset:

Pôvod a význam jej mena nie je celkom jasný. Najrozšírenejšie názory sú tie, ktoré sa prikláňajú k tomu, že jej meno znamenalo sídlo, sedadlo, v užšom zmysle trón (aj hieroglyfický znak jej mena). To by naznačovalo, že bola možno pôvodne bohyňou, ktorá zosobňovala božský a kráľovský trón.

Na rozdiel od väčšiny egyptských bohov má aj životopis:
Bola Usirovou sestrou a manželkou. Mala ešte dvoch súrodencov: Sutecha a Nebthetu, ktorí uzavreli manželstvo. Všetci štyria boli deťmi boha Zeme Geba a bohyne neba Nuty. Ich prarodičmi boli boh vzduchu Šov a bohyňa vody Tefnut, potomci praboha Atuma. Dokopy tvorili Devätoro bohov.

Postupne sa jej funkcie pripisovali mnohým iným bohyniam, s ktorými sa zamieňali alebo splývali. Eset si však pritom zachovala vlastnú osobnosť. Spolu s Usirom a Horom (svojim synom) vytvorila bez ohľadu a Devätoro osobitnú božskú Trojicu, ktorú uctievali v celom Egypte.
Funkcie Eset:
  • Ochrankyňa mŕtvych (lebo mávaním krídel vdýchla život mŕtvemu Usirovi)
  • Ochrankyňa živých (lebo všetci vediac, že raz zomrú, sa uchádzali o jej ochranu)
  • Najvyššiu úctu si vyslúžila ako ochrankyňa žien, matiek a ako liečiteľka
  • Množstvom svojich božských funkcií prevýšila všetky ostaté bohyne, dokonca aj Hathoru a vyvinula sa v priam univerzálnu bohyňu
Skutočný rozmach zaznamenal jej kult v "neskorej dobe" (Nová ríša), keď vzrástol jej vplyv ako ochrankyne mŕtvych a hlavne ochrankyne žien. Jej kult pretrval v období starovekého Grécka a Ríma. Násilne bolo jej uctievanie ukončené protipohanskými dekrétmi cisára Theodosia (383). V Hornom Egypte a Numíbii však pretrval až do r. 551, keď dal cisár Justiniánus násilne zatvoriť jej chrám na ostrove Fílai.
Vyobrazenia:

Najčastejšie ako štíhla žena, často so širokými krídlami, roztiahnutými v ochrannom geste (základom pre naše logo je práve ochraňujúce krídlo a dve štylizované osoby – jedna sprevádzajúca druhú)

Hlavu jej pokrýva buď jednoduchá šatka stiahnutá stuhou, nad ktorou je štylizovaný kráľovský trón, alebo ozdobná čiapka v podobe supice a koruna zo vztýčených hláv posvätných kobier. Navyše má na hlave kravské rohy a slnečný kotúč (ako dcéra boha Re). Na sarkofágoch býva vyobrazená s roztiahnutými ochrannými krídlami, v ruke najčastejšie drží "znak života" (ach), alebo amulet zvaný Esetin uzol (tejet).

Sošky ju zvyčajne zobrazujú sediacu s malým Horom na kolenách.

Ukážky z vyobrazení:
Isis #1 Isis #1
Uctievanie Eset:

Jej uctievači – hlavne v Ríme - sa stretávali každoročne na veľkých slávnostiach zvaných Isia (31. októbra až 3. novembra)

V Iside (Eset) videli nebeskú vládkyňu sveta a Matku božiu. Uctievali ju samostatne aj ako súčasť Trojice, oslavovali ju hymnami a litániami, zobrazovali ju v belasom plášti posiatom hviezdami, na mesiačiku a s dieťaťom (Horom).

V grécko-rímskom svete ju niekedy stotožňovali s bohyňou lásky a krásy Afroditou (Venušou), bohyňou plodnosti zeme Déméter (Cerera), s Matkou bohov Kyelou a tiež podsvätnou bohyňou čarov Hekatou.

Z jej kultu prešli niektoré prvky aj do kresťanstva, resp. našli v ňom obdobu. Hlavne v Egypte bol jej vplyv na kresťanstvo silný a prežitky jej kultu viedli k vzniku kresťanských hnutí označovaných oficiálnou cirkvou za kacírske, alebo heretické. Do istej miery zapôsobili aj na vznik monofyzitizmu, ktorého prívržencami sú koptskí kresťania dodnes.

(Spracované podľa: Zamarovský, V.: "Bohovia a králi starého Egypta", str. 103 – 109, Mladé letá, Bratislava 1986)