Kto sme Tlačiť
EsFem
Nezávislá feministická organizácia

Svoju činnosť vyvíjame od novembra roku 1999. Venujeme sa primárne problematike ľudských práv žien a detí, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov.

Naša práca s deťmi a mladými ľuďmi bola v roku 2000 na IF Rady Európy, ktoré sa konalo v Bratislave pod názvom Ľudské práva dievčat a žien, zaradená medzi záverečné odporúčania pre národné vlády, ako vhodný spôsob práce zameranej na elimináciu rodových stereotypov.
Oblasti, ktorým venujeme pozornosť:
 1. rodová senzibilizácia
 2. rodová rovnosť vo výchove a vzdelávaní
 3. feministická pedagogika
 4. rodový výskum a analýzy
 5. obhajoba práv dievčat a žien
 6. rodová rovnosť na trhu práce
 7. aktívne otcovstvo
 8. men‘s studies
 9. gender mainstreaming

Odborná garancia:
 1. rodovo citlivá výchova:
  • Monika Bosá Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
  • Katarína Minarovičová Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 2. rodový výskum:
 • Natália Sedlák Vendelová Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 • Adriana Jesenková Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

     3. men‘s studies:

 • Dávid Bosý Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
 • Martin Béreš Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Čo ponúkame:
 • vzdelávacie aktivity v oblasti rodovej rovnosti
 • vzdelávacie aktivity v oblasti rodovo citlivej výchovy
 • rodový monitoring vzdelávacích kurikúl, vzdelávacieho prostredia a procesu
 • metodický list a metodickú príručku rodovo citlivej výchovy
 • rodový výskum a rodové analýzy v oblasti rodovej rovnosti
 • vypracovanie plánov na podporu rodovej rovnosti (gender mainstreaming, gender equality planning)
 • konzultácie
 • prednášky
  • rodová rovnosť a rovnosť príležitostí žien a mužov
  • rodovo citlivá výchova
  • rodové stereotypy
  • násilie páchané na ženách
  • ľudské práva žien
  • gender mainstreaming
  • aktívne otcovstvo, materstvo
  • rodová rovnosť na trhu práce

Aktivity, ktoré sme zrealizovali:
 • prednášky a workshopy na školách v SR zamerané na elimináciu rodových stereotypov ako príčiny vzniku a tolerancie násilia páchaného na ženách a iných negatívnych spoločenských javov.
 • semináre pre učiteľky a učiteľov venované problematike rodovo citlivej výchovy a metodickú príručku pod názvom Model rodovo citlivej výchovy
 • v spolupráci s MC v Prešove sme pripravili metodický list pre učiteľky a učiteľov
 • monitoring učebníc sexuálnej výchovy zameraný na výskyt rodových stereotypov v texte, pod názvom Ženy a muži podľa učebníc
 • podieľali sme sa na kampani >Piata žena<
 • účasť na konferenciách venovaných relevantným témam
 • publikácia v odborných časopisoch a zborníkoch
 • výskum zameraný na vnímanie rodových stereotypov deťmi a mladými ľuďmi
 • odborné konzultácie
 • prednášky

EsFem je spoluzakladateľskou a členskou organizáciou o. z. Piata žena, o. z. Možnosť voľby a Ženskej loby Slovenska

Spolupracujeme s organizáciami s podobným zameraním:
 • Aspekt
 • Centrum rodových štúdií v Bratislave
 • Fenestra
 • Inštitút edukológie a sociálnej práce PU
 • Inštitút pre verejné otázky
 • Katedra etickej a občianskej výchovy PDF UK
 • Klub Feministických Filozofiek
 • Slovensko-český ženský fond
 • Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
 • Žába na prameni
 • A ďalšie