Pozvanie na II. stretnutie pri okrúhlom stole Tlačiť
09 December 2014 | Počet zobrazení: 2605

Aktuálne

POZVÁNKA NA II. STRETNUTIE PRI OKRÚHLOM STOLE

V mene občianskeho združenia EsFem, v spolupráci s Inštitútom edukológie a sociálnej práce, ako aj Klubom rodových štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a s Pedagogickou fakultu Prešovskej univerzity v Prešove

Vás pozývame na II. stretnutie pri okrúhlom stole pod názvom

Sexuálna výchova – kontexty rodovej rovnosti a ľudských práv

Dátum: 15. 12. 2014, Čas: 9:00 hod.

Miesto: miestnosť č. 400, Filozofická fakulta PU v Prešove (Ul. 17. Novembra č. 1)

Spolu s Vami, expertkami a expertmi formulujúcimi aktuálne trendy v oblasti politiky a výchovy k občianstvu a ľudským právam, chceme hľadať odpovede na aktuálne otázky v oblasti ľudských práv, rodovej rovnosti a sexuálnej výchovy ako ich súčasti.

Medzi iným aj na nasledujúce:

 

Ako komunikovať problematiku sexuálnej výchovy tak, aby sme verejnosti vrátane rodičov poskytli relevantné informácie?

Ako zabezpečiť výchovu k ľudským právam aj v kontexte ochrany ľudského tela a osobnej integrity detí v prostredí predškolskej a elementárnej výchovy?

... a ďalšie ...

 

Budeme radi, ak svojimi znalosťami a skúsenosťami pomôžete podporiť verejnú a odbornú diskusiu tak, aby prispela k nájdeniu zmysluplných, efektívnych a korektných odpovedí na aktuálne celospoločenské výzvy.

Z organizačných dôvodov prosíme o potvrdenie Vašej účasti najneskôr do 12. 12. 2014 e-mailom na: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

V mene organizátorov:

doc. Mgr. Monika Bosá, PhD.

 

Podujatie je jedným z výstupov projektu Vlastná izba. „Projekt Vlastná izba bol podporený sumou 45 039,4 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Vlastná izba je Rozvoj advokačných a watchdogových aktivít.“