Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti Tlačiť
01 Júl 2016 | Počet zobrazení: 1969

Obdobie realizácie projektu: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2019

Príjemca: o.z. EsFem

Suma poskytnutých prostriedkov: 236 365 EUR

Pridelené identifikačné číslo projektu: APVV-15-0234

Poskytovateľ: Agentúra na podporu výskumu a vývoja

 

Hlavný cieľ projektu:

Identifikovať (z hľadiska etiky starostlivosti) aktuálny stav, perspektívy a potreby v oblasti sexuálnej výchovy na Slovensku s dôrazom na skúsenosti študentiek a študentov, vyučujúcich a rodičov.

 

Čiastkové ciele:

 

1. Identifikovať aktuálny stav sexuálnej výchovy na Slovensku;

2. Identifikovať a eticky analyzovať kľúčové aspekty mediálneho diskurzu o sexuálnej výchove na Slovensku;

3. Identifikovať skúsenosti, potreby a očakávania detí a mladých ľudí v oblasti sexuálnej výchovy na základe vnímania stredoškolskými študentkami a študentmi;

4. Identifikovať potreby detí a mladých ľudí v oblasti sexuálnej výchovy na základe vnímania vyučujúcich a rodičov;

5. Identifikovať možnosti školy v oblasti sexuálnej výchovy v kontexte aktuálneho spoločenského a politického diania s ohľadom na obsahy sexuálnej výchovy vymedzené v slovenských a medzinárodných dokumentoch relevantných v tejto oblasti a kurikulách;

6. Identifikovať a vysvetliť etické problémy v súvislosti so sexuálnou výchovou v kontexte etiky starostlivosti a medzinárodného diskurzu ľudských práv.