Podpora štrajkujúcim učiteľkám a učiteľom Tlačiť
26 Január 2016 | Počet zobrazení: 2026

Občianske združenie EsFem podporuje štrajkujúcich učiteľov a učiteľky. Vzdelanie ako prostriedok humanizácie a emancipácie je nenahraditeľnou podmienkou slobody. Slovenské školstvo už roky živoriace, podceňované a v posledných dňoch aj znevažované, potrebuje zásadnú zmenu.

 

Ako organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje vzdelávaniu a zameriava sa aj na jeho výskum, sme na strane učiteľov a učiteliek, ale predovšetkým slovenskej spoločnosti, ktorá má jedinečnú príležitosť prejaviť svoj záujem o svoju vlastnú budúcnosť.

 

Učiteľky a učitelia, spoločne so zdravotnými sestrami a ďalšími profesiami, ktorých výkon sa označuje za „poslanie", často čelia spochybňovaniu svojej profesionality a nárokov na uznanie. Nie je náhoda, že práve profesie, ktoré sú označované za „ženské" a spájané so starostlivosťou, sú tie, v ktorých ich vykonávatelia – muži i ženy - bývajú osočovaní z nedostatku motivácie a sú vydieraní prostredníctvom apelu na ich „ľudskosť" a „zodpovednosť" za druhých.

 

Chceme vyjadriť svoju podporu všetkým, ktorí nepodľahli manipuláciám a podporiť ich v úsilí vydržať. Vyjadrujeme obdiv všetkým učiteľkám a učiteľom, ktoré a ktorí sa do štrajku zapojili, ale aj úctu všetkým, ktorí sa z rôznych dôvodov rozhodli inak.

 

Spolu s učiteľkami a učiteľmi si našu podporu zaslúžia aj zdravotné sestry, ale i ďalšie pomáhajúce profesie, o ktorých sa (zatiaľ) mlčí.

 

V závere chceme odkázať všetkým, ktorí úsilie štrajkujúcich spochybňujú, že ŽIADEN čas nie je NEvhodný na výraz slobodného využívania základných práv a slobôd, medzi ktoré právo na štrajk nespochybniteľne patrí. Zvlášť, ak požiadavky, pre ktoré k nemu pristúpili, zdôrazňovali už mesiace a roky.

 

Za o. z. EsFem

 

Doc. Mgr. Monika Bosá, PhD.

 

V Prešove, 26. 1. 2016