Projekt Vlastná izba Tlačiť
| Počet zobrazení: 3982

Obdobie realizácie projektu: 1.10.2014 - 31.12.2015

Zmluva o poskytnutí grantu č. G/65/14/90000/4/62Z

 

Projekt Vlastná izba bol podporený sumou 45 039,4 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Vlastná izba je Rozvoj advokačných a watchdogových aktivít.

webové stránky Grantov EHP a Nórskych grantov: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org,
správcu programu: www.osf.skwww.eeango.sk

Viac o projekte a jeho aktivitách sa dočítate na stránkach projektu Vlastná izba.