... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Projekty
Aktivity projektu PDF Tlačiť
Pondelok, 16 August 2010 14:33

1. Séria výskumných akcií zameraných na zmapovanie pracovnej a životnej situácie žien v staršom strednom a staršom veku, s cieľom odhaliť bariéry a stimuly ich pracovnej aktivity:

1.1. Sekundárna analýza domácich a zahraničných prameňov o rôznych aspektoch života žien v staršom strednom a staršom  veku a štatistická analýza dostupných dát o cieľovej skupine. Zmapovanie zahraničných prístupov k skúmaniu vymedzenej skupiny a k riešeniu problematiky predlžovania pracovnej aktivity žien

 
Nadnárodná spolupráca PDF Tlačiť
Pondelok, 16 August 2010 14:32

Projekt „Plus pre ženy 45+“ je súčasťou nadnárodného partnerstva „European Gender Equality and Diversity Network”, ktoré tvorí päť národných rozvojových partnerstiev:

1. z Fínska: FI- 86 “MONIKKO”

2. z Litvy: LT-14 “Give me a hand “

 
Ciele projektu PDF Tlačiť
Pondelok, 16 August 2010 14:31

Rešpektujúc skutočnosť, že rodový výskum a rodová senzibilizácia sú kľúčovým prostriedkom na znižovanie rozdielov medzi pohlaviami a podporovanie pracovnej desegregácie v záujme dosiahnutia rovnosti príležitostí žien a mužov na trhu práce, rozhodli sme sa uplatniť tento prostriedok aj v našom projekte, ktorý chce prispieť k odstraňovaniu bariér pracovnej aktivity starších žien. Vytýčili sme si za cieľ:

 
Plus pre Ženy 45+ PDF Tlačiť
Pondelok, 16 August 2010 14:30

(Odstraňovanie bariér pracovnej aktivity starších žien – cesta k rodovej rovnosti)
Júl 2005 – Marec 2008
Projekt realizovaný vďaka podpore z EÚ a Štátneho rozpočtu SR v rámci ESF, Iniciatívy EQUAL

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>

Stránka 7 z 9