... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Projekty
Otváracie hodiny knižnice EsFem v r. 2016 PDF Tlačiť
Pondelok, 24 November 2014 00:00

Knižnica EsFem je pre verejnosť v roku 2016 otvorená v dňoch:

 

STREDA od 10:00 - 14:00

ŠTVRTOK od 10:00 - 13:00

 

Stále je k dispozícii fulltextová databáza Gender Watch, kopírovacie služby, vyše 500 knižných jednotiek a možnosť vypožičania na 1 mesiac.

Pripomíname, že knižnicu nájdete v Prešove, na Slovenskej č. 69, druhé poschodie, číslo dverí 204.

 

Ponúkame:

 • prezenčnú študovňu
 • prístup do časopisovej databázy Gender Watch
 • požičiavanie vybraných titulov na dobu max. 1 mesiac
 • kopírovacie služby (z našich publikácií)
 • odborné poradenstvo

 

Rady/i Vás tam uvidíme!

 
Okrúhle stoly PDF Tlačiť
Pondelok, 13 Október 2014 00:00

Jeden z výstupov projektu Vlastná izba sú aj Okrúhle stoly rodovo citlivej výchovy - semináre: Pracovná skupina učiteliek a učiteľov, ako aj členov a členiek akademickej obce budú diskutovať o možnostiach implementácie rodovej rovnosti vo výchove a vzdelávaní, aktuálnych trendoch, bariérach a príležitostiach. Výstupom bude prehľad diskusií a odporúčanie pre MŠ SR. Aktivita bude realizovaná na pôde PU v Prešove. Predpokladáme účasť učiteliek a učiteľov, mesta, VUC a akademickej obce. Seminár bude pozostávať z predstavenia rodovo citlivej výchovy a aktuálnych trendov na Slovensku a následnej diskusie s formuláciou záverov. Závery okrúhleho stola budú zaslané MŠ SR a medializované.

 
Feministická knižnica PDF Tlačiť
Pondelok, 06 Október 2014 00:00

 

Feministická knižnica 

V Prešove, zabezpečenie prevádzky, správa a obnovovanie knižného a časopisového fondu, prístup k databázam. Knižnica je otvorená pre čitateľky a čitateľov 2x v týždni. Ponúka databázovú a prezenčnú študovňu s možnosťou kopírovania a tlače zdarma, spracovávanie rešerší, odbornú konzultáciu...

 
Odskúšanie Modulu PDF Tlačiť
Pondelok, 16 August 2010 15:09

Na základe teoretických východísk, našich predchádzajúcich skúseností a výsledkov prieskumu sme zostavili výber vhodných aktivít a postupov, ktoré je možné využiť pri priamej práci s chlapcami. Výber pozostával z metodík, ktoré v sebe zahŕňali prednášky, diskusné aktivity, rolové hry, kooperatívne aktivity, práca s obrazovým materiálom, a pod.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 9