... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Vlastná izba
vých aktivít.

Kalendár 2015 Významné rodáčky PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 09 Január 2015 08:06
  

 

Nástenný kalendár 2015 Významné rodáčky

ukazka_kalendar

 

V decembri 2014 sme vydali nástenný kalendár 2015 Významné rodáčky, ktorý obsahuje 12 významných žien z prešovského kraja, s textom o mieste žien v minulosti, doplnený ilustráciami - prácami žiačok a žiakov na tému „Významná rodáčka“. Žiačky a žiaci prešovského kraja vybrali ženy, ktoré v minulosti významnou mierou prispeli k rozvoju ich rodiska, alebo širšieho regiónu. Z týchto prác sme vybrali tie najlepšie a rozhodli sme sa zostaviť nástenný kalendár s vizualizáciami vybraných 12 prác. Kalendár bude k dispozícii verejnosti.

 

 

 
Okrúhle stoly PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 13 Október 2014 00:00
  

Jeden z výstupov projektu Vlastná izba sú aj Okrúhle stoly rodovo citlivej výchovy - semináre: Pracovná skupina učiteliek a učiteľov, ako aj členov a členiek akademickej obce budú diskutovať o možnostiach implementácie rodovej rovnosti vo výchove a vzdelávaní, aktuálnych trendoch, bariérach a príležitostiach. Výstupom bude prehľad diskusií a odporúčanie pre MŠ SR. Aktivita bude realizovaná na pôde PU v Prešove. Predpokladáme účasť učiteliek a učiteľov, mesta, VUC a akademickej obce. Seminár bude pozostávať z predstavenia rodovo citlivej výchovy a aktuálnych trendov na Slovensku a následnej diskusie s formuláciou záverov. Závery okrúhleho stola budú zaslané MŠ SR a medializované.

 
Feministická knižnica PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 06 Október 2014 00:00
  

 

Feministická knižnica 

V Prešove, zabezpečenie prevádzky, správa a obnovovanie knižného a časopisového fondu, prístup k databázam. Knižnica je otvorená pre čitateľky a čitateľov 2x v týždni. Ponúka databázovú a prezenčnú študovňu s možnosťou kopírovania a tlače zdarma, spracovávanie rešerší, odbornú konzultáciu...

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 4