... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google



... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Credu
Credu - o projekte PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 16 August 2010 13:45 | Počet zobrazení: 2969
  
CREdu: Rodová rovnosť v prostredí stredných odborných škôl

Projekt je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu: APVV-0726-07

Začiatok riešenia projektu: 1. 9. 2008

Koniec riešenia projektu: 31. 12. 2010

 

Anotácia projektu

Projekt CREdu: Rodová rovnosť v prostredí stredných odborných škôl je zameraný na rozšírenie poznatkovej bázy o rodovej (ne)rovnosti v prostredí stredného odborného školstva na Slovensku, identifikáciu možných oblastí intervencie s cieľom prehĺbenia rodovej rovnosti vo vzdelávaní, rovnosti príležitostí žien a mužov v prostredí stredných odborných škôl a rodovej desegregácie povolaní, ako aj na posilnenie inštitucionálneho zabezpečenia rodovej rovnosti vo výchove a vzdelávaní a rodového výskumu na Slovensku.

 

Projekt CREdu predstavuje jedinečnú možnosť  "prvého vhľadu" do situácie a môže byť prínosom pre založenie a ďalšie rozširovanie a prehlbovanie poznatkovej bázy v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na trhu práce a v procese prípravy na povolanie.

 

Výsledky projektu - zdrojové informácie, poznatky a dáta, sa budú môcť využiť pri zavádzaní rodovej rovnosti v školstve na Slovensku a pri postupoch, projektoch a opatreniach zameraných na rodovú desegragáciu zamestnaní, či už s využitím plánov rodovej rovnosti na pracoviskách, alebo metódy gender mainstreamingu, prípadne ďalších.

 

Ciele projektu
 1. Rozšírenie poznatkovej bázy o rodovej (ne)rovnosti v prostredí stredného odborného školstva na Slovensku
 2. Identifikácia možných oblastí intervencie v prospech rodovej rovnosti vo vzdelávaní, rovnosti príležitostí žien a mužov v prostredí stredných odborných škôl a rodovej desegregácie povolaní.
 3. Posilnenie inštitucionálneho zabezpečenia rodovej rovnsoti vo výchove a vzdelávaní a rodového výskumu na Slovensku (dve špecializované pracoviská v Bratislave a v Prešove), špecializovaná odborná knižnica v Prešove.

 
Credu - výstupy z projektu PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 16 August 2010 13:48 | Počet zobrazení: 3463
  
Správy o riešení projektu

Správa o riešení projektu v roku 2008 (.pdf)

Správa o riešení projektu v roku 2009 (.pdf)

 


 
CREdu - galéria PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 16 August 2010 13:51 | Počet zobrazení: 3244
  
{phocagallery view=categories|categoryid=1}

 

{phocagallery view=categories|categoryid=2}