... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Výskum: nevyhnutný predpoklad pre plánovanie zmysluplných aktivít v oblasti výchovy a vzdelávania: PDF Tlačiť E-mail
16 August 2010 | Počet zobrazení: 2424
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Administrator   
Súčasťou našej práce boli od začiatku aj výskumné aktivity. Už pri prvom projekte sme naplánovali malý prieskum v škole, do ktorej sme vstupovali.

Priebežne monitorujeme školské osnovy a učebnice. Samozrejmou súčasťou našej práce je dôraz na dodržiavanie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, zvlášť článok 5 a 10, ktoré vyslovene apelujú na potrebu odstránenie stereotypov zo školského prostredia, osnov, metodických postupov a učebníc zvlášť.

Výsledky monitoringu učebníc sexuálnej výchovy sú k dispozícii na našej webovej stránke pod názvom „Ženy a muži podľa učebníc“.

Podieľali sme sa aj na tvorbe tieňovej správy k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, kde sme na naše zistenia upozorňovali.

Snažíme sa motivovať aj študentky a študentov, aby v rámci svojich absolventských prác venovali pozornosť aj rodovej rovnosti vo výchove. Niektoré z diplomových prác sú tiež dostupné na našej web –stránke.

Naše výskumné zámery sa však nesústreďujú len priamo na prostredie inštitucionálnej výchovy, ale aj na dôsledky rodových stereotypov (rodovo podmienené násilie, rodová nerovnosť na trhu práce, ...)