... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Aktivity projektu PDF Tlačiť E-mail
16 August 2010 | Počet zobrazení: 2812
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Administrator   
1. Séria výskumných akcií zameraných na zmapovanie pracovnej a životnej situácie žien v staršom strednom a staršom veku, s cieľom odhaliť bariéry a stimuly ich pracovnej aktivity:

1.1. Sekundárna analýza domácich a zahraničných prameňov o rôznych aspektoch života žien v staršom strednom a staršom  veku a štatistická analýza dostupných dát o cieľovej skupine. Zmapovanie zahraničných prístupov k skúmaniu vymedzenej skupiny a k riešeniu problematiky predlžovania pracovnej aktivity žien

1.2. Obsahová analýza printových médií zameraná na identifikáciu spôsobov prezentácie žien po štyridsaťpäťke. Cieľom je získať poznatky o špecifickosti tejto skupiny rodových stereotypov, ktoré sa stanú základom pre zostavenie efektívnych postupov eliminácie spoločenských predsudkov vytvárajúcich bariéry pre ženy v staršom strednom a staršom veku

1.2.1. Monitoring vybraných denníkov

1.2.2. Obsahová analýza časopisov

1.2.3. Kvalitatívna analýza rodových a vekových stereotypov v reklamách na dôchodkové sporenie

1.3. Realizácia troch reprezentatívnych výskumov zameraných na identifikáciu rodových a vekových stereotypov, ako aj na zmapovanie životnej situácie žien

1.3.1. „Malý“ reprezentatívny výskum (omnibus – č. 1)

1.3.2. „Veľký“ reprezentatívny výskum

1.3.3. „Malý“ reprezentatívny výskum (omnibus – č. 2)

1.4. Realizácia kvalitatívneho výskumu metódou focus groups zameraného na tvorbu typológie pracovnej a životnej situácie žien. Cieľom bude získať plastický obraz o podmienkach pracovnej aktivity žien s rozdielnym rodinným zázemím, vzdelaním a spoločenským postavením; obyvateliek rozličných regiónov, žijúcich vo vidieckom a mestskom prostredí

1.5. Realizácia prípadových štúdií na analýzu príkladov „dobrej praxe“ a „zlej praxe“ v zamestnávaní žien v konkrétnych prostrediach obce, regiónu či firmy.2. Diseminácia výskumných zistení a výsledkov projektu:2.1. Štyri výskumné správy zhŕňajúce výsledky výskumných akcií

2.2. Štyri tlačové konferencie

2.3. Príprava knihy – slovenská verzia

2.4. Prednášky po Slovensku spojené s diskusiou o knihe; distribúcia knihy

2.5. Príprava anglickej verzie knihy a jej distribúcia.3. Realizácia školení aktérok a aktérov, ktorí majú dosah na zmenu postavenia žien na trhu práce, s cieľom zvýšiť ich rodovú a vekovú citlivosť a motivovať ich k odstraňovaniu bariér pracovnej aktivity žien 45+:3.1. Štrukturovanie a stavba vzdelávacích modulov (prepojenie výsledkov výskumov so vzdelávacím procesom, využitie skúseností zo zahraničia)

3.2. Rodové vzdelávanie pre zamestnankyne a zamestnancov Slovenského rozhlasu

3.3. Rodový tréning multiplikátoriek a multiplikátorov spomedzi členov Komisie rovnosti príležitostí žien a mužov pri KOZ SR

3.4. Rodové vzdelávanie pre tvorcov mediálnych výpovedí.4. Realizácia sociálnej kampane, ktorá by vyvolala verejnú diskusiu a prispela k narušeniu predsudkov vo vzťahu k ženám po štyridsaťpäťke:4.1. Informačné materiály pre kampaň

4.2. TV a rozhlasový spot.5. Vybrané spoločné aktivity v rámci nadnárodnej spolupráce:

Študijná cesta do Fínska

Workshop o plánovaní rodovej rovnosti a diverzity vo Fínsku ("Tools for Change - Equality Planning in Practice")

Tematický seminár o sociálnom mentoringu v Litve

Rodové vzdelávanie vybraných cieľových skupín za účasti fínskeho experta v Bratislave

Medzinárodná konferencia o medzinárodnom pracovnom trhu v Nemecku (“International Labor Market“)

Medzinárodná konferencia „Gendering Aging & stereotypes in European context“ v Bratislave

Medzinárodná konferencia v Litve (“Creating Gender Equality with Diversity“)

Tematický seminár o plánovaní rodovej rovnosti a diverzity vo Fínsku (“Gender equality and diversity planning in SMEs” )

Testovanie plánovania rodovej rovnosti vo vybraných pracovných organizáciách na Slovensku.Viac informácií na http://www.ivo.sk/4271/sk/projekty/plus-pre-zeny-45-