... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Ľudia PDF Tlačiť
| Počet zobrazení: 11181
Vedenie organizácie
 
Prezidentka (štatutárka):
 • Doc. Mgr. Monika Bosá, PhD.
Výkonná riaditeľka:
 • Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

 


Správna rada:
 • Mgr. Dávid Bosý, PhD.
 • Mgr. Jarmila Filadelfiová, PhD.
 • Mgr. Adriana Jesenková, PhD.
 • Mgr. Natália Sedlák Vendelová, PhD.

 


 Revízna komisia:

 • Janette Sladká
 • Mgr. Katarína Bartoňová

 

 Odborná garancia:

 

Rodový výskum:

 • Mgr. Adriana Jesenková, PhD.
 • Mgr. Natália Sedlák Vendelová, PhD.

 

Rodovo citlivá výchova a rodové vzdelávanie:

 • Mgr. Monika Bosá, PhD.
 • Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

Men's studies:

 • Mgr. David Bosý, PhD.
 • Mgr. Martin Béreš, PhD.