... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Esfem.sk
Pozvanie na II. stretnutie pri okrúhlom stole PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 09 December 2014 00:00

Pozývame Vás na II. stretnutie pri okrúhlom stole pod názvom

Sexuálna výchova – kontexty rodovej rovnosti a ľudských práv

Dátum: 15. 12. 2014, Čas: 9:00 hod.
Miesto: miestnosť č. 400, Filozofická fakulta PU v Prešove (Ul. 17. Novembra č. 1)

Spolu s Vami, expertkami a expertmi formulujúcimi aktuálne trendy v oblasti politiky a výchovy k občianstvu a ľudským právam, chceme hľadať odpovede na aktuálne otázky v oblasti ľudských práv, rodovej rovnosti a sexuálnej výchovy ako ich súčasti.

 


 
Otváracie hodiny knižnice EsFem v r. 2015 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 24 November 2014 00:00

Oznam: Knižnica je v od 2. do 8. 3. zatvorená!

 

Knižnica EsFem je pre verejnosť otvorená v dňoch:

 

STREDA od 10:00 - 14:00

ŠTVRTOK od 10:00 - 13:00

 

Stále je k dispozícii fulltextová databáza Gender Watch, kopírovacie služby, vyše 500 knižných jednotiek a možnosť vypožičania na 1 mesiac.

Pripomíname, že knižnicu nájdete v Prešove, na Slovenskej č. 69, druhé poschodie, číslo dverí 204.

 

 

Rady/i Vás tam uvidíme!

 
Aktivity na podporu rodovej rovnosti v roku 2016 PDF Tlačiť
Utorok, 19 Júl 2016 00:00

Od júla 2016 do decembra 2016 realizujeme projekt zameraný na implementovanie programov a osvetových aktivít, ktoré zabezpečia elimináciu tradičných stereotypov o rodových rolách mužov a žien v spoločnosti, so špeciálnym dôrazom na oblasť vzdelávania.

 

Projekt sa realizuje z Dotácie na podporu rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách, vďaka  finančnej podpore Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.
 

Svojimi aktivitami projekt vytvára symbolický a reálny priestor pre dievčatá a mladé ženy a podporuje ich právne povedomie v oblasti ľudských práv dievčat a žien, otvára širšie možnosti sebarealizácie bez obmedzovania rodovými stereotypmi, v súlade s Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovorom o právach dieťaťa a Pekinskou akčnou platformou.

Aktivity projektu sú zamerané na dve primárne oblasti: OSVETOVÉ a VZDELÁVACIE aktivity:

 

OSVETA:

Osvetové aktivity sú zamerané na elimináciu rodových stereotypov v súvislosti s rolami žien a mužov v spoločnosti.  Podporia informovanosť verejnosti o praktickej podobe rodovej rovnosti a prispejú k rodovej desegregácii vzdelávania a trhu práce. Pripravujeme pre vás:

 

E-magazín : Občasník o rodovej rovnosti

 

Kalendár Významné rodáčky 2017

 

VZDELÁVANIE:

Pripravované aktivity budú venované predovšetkým študentkám a študentom, ale aj učiteľkám a učiteľom. Aktivity prispejú k podpore informovanosti verejnosti o praktickej podobe rodovej rovnosti.


Feministická knižnica v Prešove - Knižnica bude otvorená pre čitateľky a čitateľov 2x v týždni. Bude ponúkať databázovú a prezenčnú študovňu s možnosťou kopírovania a tlače zdarma, informačné a poradenské služby;

Kvarteto Významné rodáčky - kartová hra a zároveň čítanka z dejín žien, tentokrát zameraná na informovanie o významných rodáčkach z 8 krajov Slovenska.

Prednášky a workshopy na školách - venované rodovej rovnosti, rodovým stereotypom a ich dôsledkom.

 
O projekte Vlastná izba PDF Tlačiť E-mail

Obdobie realizácie projektu: 1.10.2014 - 31.12.2015

Zmluva o poskytnutí grantu č. G/65/14/90000/4/62Z

 

Projekt Vlastná izba bol podporený sumou 45 039,4 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Vlastná izba je Rozvoj advokačných a watchdogových aktivít.

 

webové stránky Grantov EHP a Nórskych grantov: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org,

správcu programu: www.osf.skwww.eeango.sk

 

Aktivity projektu

Aktivity projektu sú naplánované v dvoch kľúčových oblastiach (osveta a vzdelávanie).

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 7