... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Esfem.sk
Workshop mýtus krásy PDF Tlačiť
Pondelok, 19 Október 2015 00:00

V rámci projektu Vlastná izba sme 19. októbra 2015 zrealizovali worskhop na tému Mýtus krásy pre študentky a študentov gymnázia v Prešove.

Fotky z akcie nájdete TU.

 

Podujatie je súčasťou projektu Vlastná izba, podporeného sumou 45 039,40 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Vlastná izba je Rozvoj advokačných a watchdogových aktivít.

 

 
Kalendár 2015 Významné rodáčky PDF Tlačiť
Piatok, 09 Január 2015 08:06

 

Nástenný kalendár 2015 Významné rodáčky

ukazka_kalendar

 

V decembri 2014 sme vydali nástenný kalendár 2015 Významné rodáčky, ktorý obsahuje 12 významných žien z prešovského kraja, s textom o mieste žien v minulosti, doplnený ilustráciami - prácami žiačok a žiakov na tému „Významná rodáčka“. Žiačky a žiaci prešovského kraja vybrali ženy, ktoré v minulosti významnou mierou prispeli k rozvoju ich rodiska, alebo širšieho regiónu. Z týchto prác sme vybrali tie najlepšie a rozhodli sme sa zostaviť nástenný kalendár s vizualizáciami vybraných 12 prác. Kalendár bude k dispozícii verejnosti.

 

 

 
Kvarteto Ženy bez hraníc PDF Tlačiť
Nedeľa, 31 Máj 2015 00:00

Kvarteto ŽENY BEZ HRANÍC

Vydali sme nové kvarteto „Ženy bez hraníc“ (aj v anglickej verzii "Women without Borders"). Kvarteto je kartovou hrou a zároveň aj čítankou z dejín žien. Ponúka príbehy tých žien, ktoré môžu prekonať rozdiely medzi národmi. Sú to všetko ženy, ktoré sa zasadzovali za slobodu a rovnosť pre svoj národ a popri tom zistili, že sú im ich práva upierané len preto, že sú ženami. Mnohé zo žien, ktoré kvarteto ponúka, žili v štátoch vymedzených inými hranicami než tými, ktoré poznáme v súčasnosti. Názvy štátov, ich územie a ohraničenie sa môžu meniť. Čo však pretrváva, je túžba po slobode, dôstojnosti a živote bez útlaku. Pozývame Vás na stretnutie aspoň s niektorými z nich.

 
Okrúhle stoly PDF Tlačiť
Pondelok, 13 Október 2014 00:00

Jeden z výstupov projektu Vlastná izba sú aj Okrúhle stoly rodovo citlivej výchovy - semináre: Pracovná skupina učiteliek a učiteľov, ako aj členov a členiek akademickej obce budú diskutovať o možnostiach implementácie rodovej rovnosti vo výchove a vzdelávaní, aktuálnych trendoch, bariérach a príležitostiach. Výstupom bude prehľad diskusií a odporúčanie pre MŠ SR. Aktivita bude realizovaná na pôde PU v Prešove. Predpokladáme účasť učiteliek a učiteľov, mesta, VUC a akademickej obce. Seminár bude pozostávať z predstavenia rodovo citlivej výchovy a aktuálnych trendov na Slovensku a následnej diskusie s formuláciou záverov. Závery okrúhleho stola budú zaslané MŠ SR a medializované.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 Dopredu > Koniec >>

Stránka 5 z 7