... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Esfem.sk
Okrúhle stoly PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 13 Október 2014 00:00

Jeden z výstupov projektu Vlastná izba sú aj Okrúhle stoly rodovo citlivej výchovy - semináre: Pracovná skupina učiteliek a učiteľov, ako aj členov a členiek akademickej obce budú diskutovať o možnostiach implementácie rodovej rovnosti vo výchove a vzdelávaní, aktuálnych trendoch, bariérach a príležitostiach. Výstupom bude prehľad diskusií a odporúčanie pre MŠ SR. Aktivita bude realizovaná na pôde PU v Prešove. Predpokladáme účasť učiteliek a učiteľov, mesta, VUC a akademickej obce. Seminár bude pozostávať z predstavenia rodovo citlivej výchovy a aktuálnych trendov na Slovensku a následnej diskusie s formuláciou záverov. Závery okrúhleho stola budú zaslané MŠ SR a medializované.

 
Feministická knižnica PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 06 Október 2014 00:00

 

Feministická knižnica 

V Prešove, zabezpečenie prevádzky, správa a obnovovanie knižného a časopisového fondu, prístup k databázam. Knižnica je otvorená pre čitateľky a čitateľov 2x v týždni. Ponúka databázovú a prezenčnú študovňu s možnosťou kopírovania a tlače zdarma, spracovávanie rešerší, odbornú konzultáciu...

 
2% daní PDF Tlačiť
Štvrtok, 25 Február 2016 00:00

25. 2. 2016

 

Vaše príspevky z 2% daní nám pomáhajú pokračovať v našej práci: prevádzkovať knižnicu v Prešove, zviditeľňovať významné ženy, vydávať knihy, zostavovať kvartetá  a pripravovať nové neštandardné pomôcky pre učiteľky a učiteľov.

Ďakujeme! 

 

Údaje o prijímateľovi:


Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 31797326

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): EsFem

Sídlo – Ulica: Budovateľská

Súpisné čislo: 11

PSČ: 080 01

Obec: Prešov


 

Dokumenty na stiahnutie:


Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane FO (predvyplnené)

Potvrdenie o zaplatení dane

 

 

Dôležité termíny:

31.03.2016 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).


Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!


31.03.2016 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2016 môže poukázať iba 1,0% z dane.

 

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!


Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.


30.4.2016 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 


 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 Dopredu > Koniec >>

Stránka 7 z 7